Historia

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS działa od 2001 roku. Powstało z inicjatywy studentów kulturoznawstwa, których pasje poznawcze i chęć praktycznego sprawdzenia wiedzy teoretycznej, nabywanej w trakcie studiów, skłoniły do podjęcia znacznie szerszych i ambitniejszych działań niż przewidują to obowiązkowe zajęcia uniwersyteckie. Spontaniczne przedsięwzięcia, takie jak Otrzęsiny, czy prezentacje na Dniach Otwartych stały się zaczątkiem regularnej działalności Koła. Kolejną inicjatywą, która szybko przerodziła się w prywatną tradycję, była coroczna Wigilia. W roku 2002 została zrealizowana pierwsza w działalności Koła poważna, gdyż na skalę ogólnopolską, konferencja naukowa: I Studenckie Dni Fantastyczne „Świat fantastyki”.  Kolejne edycje, SDF II – „Kultury Dalekie i Bliskie”, oraz SDF III – „Eldorado. Historia o bezpowrotnie utraconej niewinności i odwiecznym poszukiwaniu szczęścia”, cieszyły się równie wielkim zainteresowaniem. Rok akademicki 2002/2003 dał powód do szczególnie mocnego zaakcentowania obecności Koła zarówno w świecie uniwersyteckim, jak i kulturalnym, czego wyrazem był zorganizowany koncert jubileuszowy „Cud Niepamięci” z okazji święta Wydziału Humanistycznego. W roku 2003 zostały zrealizowane dwie edycje slam poetry, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów (warto podkreślić, że była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Lublinie). Ponadto odbyła się seria filmów krótkometrażowych SOS (Studenckie Oddziały Specjalne) prezentowanych w TV Lublin. W grudniu 2004 roku, Koło zorganizowało tradycyjną wigilię, choć w tym roku pierwszą w historii Kulturoznawstwa – „instytutową”. 12 kwietnia 2005 został otworzony Dyskusyjny Klub Filmowy, a projekcje starych filmów odbywały się w każdy wtorek w Instytucie Kulturoznawstwa. W Listopadzie 2005 roku SKNK zrealizowało Ogólnopolską Konferencję Naukową „Podróże – nie tylko w czasie i przestrzeni”, zorganizowaną pod szyldem Studenckich Dni Fantastycznych w ACK UMCS „Chatka Żaka”. Natomiast w grudniu, SKNK wystąpiło w roli współorganizatora Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”. W marcu 2006 roku odbyła się kolejna Ogólnopolska Studencka Konferencja „Człowiek wobec problemów współczesności”. Koniec 2006 roku zaowocował po konferencyjną publikacją naukową „Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze”. W połowie maja 2007 roku SKNK miało okazję zrealizować Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową „O obrazach w kulturze” połączoną z „Dniami fotografii”. Rok później, w maju 2008 roku Koło zorganizowało Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową „Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze”. W roku akademickim 2008/2009 SKNK podjęło współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Folklorystów i Etnologów w ramach Studenckich Spotkań z Tradycją. Celem spotkań było przybliżenie studentom wciąż żywej tradycji, toteż z inicjatywy obu kół zrodziły się ciekawe pomysły na wspólne zorganizowanie „Zaduszków” czy „Wielkanocnych spotkań z pisanką”. Oba spotkania cieszyły się zadowalającą frekwencją. W marcu 2009 (30 marca 2009) miał miejsce panel naukowy z cyklu „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy”. Wydarzenie podzielone zostało na 2 części: naukowej – prelekcja Marty Grudzińskiej Majdanek jako współczesne muzeum, oraz części artystycznej – prezentacja umiejętności instrumentalnych studentów Wydziału Artystycznego. W kwietniu 2009  roku odbyła się wystawa fotograficznaCzas zamknięty w muzeum”, a już w maju  2009 SKNK ogłosiło konkurs literacki „Inny wymiar siebie”. W czerwcu 2009  odbyło się drugie spotkanie  z cyklu „Czasopryzmat”. Studenci mogli  uczestniczyć w prelekcji Joanny Graczyk: Odtwarzanie i tworzenie w Second Life oraz Rafała Moczadło: Zastosowanie Second Life jako narzędzia e-lerningowego. Spotkanie zakończyło się uhonorowaniem laureatów konkursu literackiego. W maju 2010 roku w ramach wymiany studenckiej Lublin – Lwów, członkowie SKNK mieli okazję bliżej poznać kulturę naszych wschodnich sąsiadów. Namacalnym efektem działań  Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców jest strona internetowa www.sknk.umcs.lublin.pl, na której gromadzone są teksty naukowe, rozprawki i relacje z dokonywanych przedsięwzięć SKNK, zamieszczane przez studentów Instytutu Kulturoznawstwa jak i samych członków koła. Na rok 2011 SKNK UMCS zaplanowało pięć wyjazdów terenowych do Woli Osowińskiej. Celem obozów jest przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych i zebranie materiałów z zakresu folklorystyki i etnografii, które będą wykorzystane do dalszych badań w Zakładzie Kultury Polskie Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. Koło weźmie również czynny udział w konferencji Pamięć jako kategoria rzeczywistości społeczno-kulturowej organizowanej w Baranowie Sandomierskim przez Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS i Zakład Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii UMCS w dniach 6 – 10 czerwca 2011 roku. W bieżącym roku kontynuowany będzie Cykl Spotkań Naukowych „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy”. Zaplanowane są spotkania naukowe i wystąpienia prelegentów z różnych ośrodków naukowych na tematy związane z zagadnieniem pojmowania czasu i kultury w różnych dziedzinach sztuki. Wykłady będą wspierane poprzez późniejsze panele dyskusyjne i dyskusje otwarte. Za główny cel działalności w roku akademickim 2010/2011, SKNK obrało realizację konferencji naukowej, której tematem przewodnim będzie „Kolor w kulturze”.

 • 2001 – założenie Studenckiego Koła Naukowego UMCS
 • 2002 – I edycja Studenckich Dni Fantastycznych
 • 2003 – SOS: Studenckie Oddziały Specjalne (seria filmów krótkometrażowych prezentowanych w TV Lublin); realizacja projektów filmowych w SKNK
 • 2002–2003 – kolejne edycje Studenckich Dni Fantastycznych
 • 2003 – koncert jubileuszowy Cud Niepamięci z okazji święta Wydziału Humanistycznego
 • 2004 – dwie edycje slam poety
 • listopad 2005 – Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Podróże – nie tylko w czasie i przestrzeni”
 • grudzień 2005 – współorganizacja Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”(wraz z ACK „Chatka Żaka”)
 • marzec 2006 – Ogólnopolska Studencka Konferencja „Człowiek wobec problemów współczesności”
 • grudzień 2006 – realizacja publikacji naukowej „Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze”
 • maj 2007 – Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „O obrazach w kulturze” połączona z „Dniami fotografii”
 • maj 2008 – Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze”
 • marzec 2009 – (30 marca 2009) panel naukowy z cyklu „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy”. Wykład Marty Grudzińskiej Majdanek jako współczesne muzeum
 • kwiecień 2009 – wystawa fotograficznaCzas zamknięty w muzeum”
 • maj 2009konkurs literacki „Inny wymiar siebie”
 • czerwiec 2009 – (02 czerwiec 2009) panel naukowy z cyklu „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy”. Wykład Joanny Graczyk Odtwarzanie i tworzenie w Second Life i wykład Rafała Moczadło Zastosowanie Second Life jako narzędzia e-lerningowego
 • maj 2010 – wyjazd członków SKNK na wymianę studencką do Lwowa

 

Do góry