Zdjęcia z Wigilii Instytutu Kulturoznawstwa przygotowanej przez sknK UMCS i sknFiE UMCS, która odbyła się 15.XII.2009.