Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS

Gminny Ośrodek Kultury w Borkach

oraz

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” z Radzynia Podlaskiego

zapraszają na

Szóstą Ogólnopolską Sesję Naukową

Kulinaria południowego Podlasia

Wola Osowińska, 3.12.2011

 

Celem kolejnego, szóstego już spotkania z kulturą tradycyjną południowego Podlasia jest rekonesans przedstawiający refleksje nad tradycjami kulinarnymi tego subregionu. A jest on bogaty w istotne, a zapoznane wartości kulturowe, co przedstawialiśmy na poprzednich, mających już swoją tradycję i stałe grono odbiorców, spotkaniach: „Kultura tradycyjna południowego Podlasia” i „Podlaskie obrzędy rodzinne”, „Podlaskie obrzędy doroczne”, „Wiedza i wierzenia w kulturze ludowej południowego Podlasia” oraz „Religijność południowego Podlasia. Istota i formy kultu”. Wybór efektów poprzednich sesji przedstawiamy w serii wydawniczej „Tam na Podlasiu”, w której do tej pory ukazały się:

  • Jan Adamowski, Tam na Podlasiu. Pieśni ludowe z gminy Borki i ich wykonawcy, Lublin 1994.
  • Tam na Podlasiu, II. Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod redakcją Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Lublin 2009.
  • Tam na Podlasiu, III, Wierzenia i religijność, pod redakcją Jana Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Lublin 2011.

Zaprezentowane podczas tegorocznej sesji referaty będą próbowały przypomnieć znaczenia i symbolikę tradycyjnych południowopodlaskich pokarmów, zarówno świątecznych, jak i codziennych i włączyć ją do ogólnego zasobu wiedzy o kulturze Podlasia, Lubelszczyzny, ale i całej Polski.

Na sesji zostaną także zaprezentowane wstępne wyniki badań prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS (Zakład Kultury Polskiej) w ramach obozów naukowych organizowanych w gminie Borki.

Konferencja adresowana jest do osób zainteresowanych poznaniem dziedzictwa kulturowego subregionu i dlatego do udziału w niej zapraszamy nauczycieli, członków towarzystw regionalnych, pracowników instytucji kultury oraz wszystkich zainteresowanych kulturą swojej Małej Ojczyzny.

Mamy nadzieję, że wyniki konferencji będą mogły być wykorzystane w działalności kulturalnej i dydaktyczno-oświatowej szkół, szczególnie na takich przedmiotach jak: język polski, historia, wiedza o kulturze i ścieżki regionalne.

Sesja odbywa się przy wsparciu finansowym Powiatu Radzyńskiego i Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” z Radzynia Podlaskiego.

Sesja odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Wesoła 29.

 

Program sesji:

Godz. 10.00 Otwarcie sesji

prof. dr hab. Jan Adamowski – Pożywienie w perspektywie komunikacji symbolicznej

dr Mariola Tymochowicz – Pożywienie codzienne mieszkańców południowego Podlasia

dr Marta Wójcicka – Pokarmy południowego Podlasia w świetle analizy onomastycznej

mgr Maryana Kril – Wpływy wschodnie w pożywieniu ludności południowego Podlasia

godz. 11.20-12.20 przerwa

mgr Magdalena Wójtowicz – Symboliczne i magiczne sensy liczb a pokarmy obrzędowe w folklorze południowego Podlasia

mgr Katarzyna Kraczoń – Zwyczajowe i obrzędowe gesty towarzyszące spożywaniu pokarmów

mgr Bożenna Pawlina Maksymiuk – Dziedzictwo kulturowe a sposoby upraw, wytwarzania i przetwarzania żywności

12.20-12.40 przerwa

mgr Kamila Węglarska – Rola produktów regionalnych w budowaniu marki Lubelszczyzny

mgr Piotr Sławecki– Produkty tradycyjne powiatu radzyńskiego. Formy promocji i certyfikacji

godz. 13.30 – obiad

 

 

Organizatorzy:

Prof. dr hab. Jan Adamowski                                                       Andrzej Kosek

Kierownik Zakładu Kultury Polskiej UMCS                  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej