Naukowe Koło Filmoznawców UO

Katedra Filmu, Teatru i Nowych Mediów

oraz Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytetu Opolskiego

mają zaszczyt zaprosić na

Studencko-Doktorancką Sesję Naukową „Filmowe definicje kobiecości i męskości”

Naukowe Koło Filmoznawców Uniwersytetu Opolskiego pragnie zaprosić studentów i doktorantów kulturoznawstwa, filmoznawstwa, antropologii, filologii oraz kierunków pokrewnych do wzięcia udziału w dwudniowej sesji naukowej poświęconej kulturowo-społecznemu zagadnieniu aspektu płci w ramach rozważań z zakresu badań nad filmem i telewizją. W czasie jej trwania chcielibyśmy poruszyć kwestię różnorodności i wieloznaczności tematyki gender w kinie, jak również w serialach telewizyjnych. Proponujemy następujące zagadnienia:

  • Kobiecość/męskość a system społeczny/krąg kulturowy
  • Kino gatunków a kategoria gender
  • Transgresja a płeć – kino kultu i nie tylko
  • Autorskie definicje kobiecości/męskości
  • Gender a kino polskie

Sesja odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2012 roku w Studenckim Centrum Kultury (ul. Katowicka 95). Tytuł wystąpienia oraz jednostronicowy abstrakt wraz z danymi osobowymi prosimy przesyłać na adres: filmoznawcy.uo@gmail.com do 15.03.2012 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Prosimy o przygotowanie wystąpienia nieprzekraczającego 20 minut. Organizatorzy nie gwarantują prelegentom zakwaterowania.

Informacje o liście prelegentów wraz z harmonogramem sesji i adresami możliwych miejsc kwaterunkowych roześlemy do Państwa pod koniec marca. Udział w sesji jest bezpłatny.

Opiekun naukowy: dr Patrycja Włodek.

Organizatorzy: Hanna Katarzyna Cheda, mgr Łukasz Słoński, Andrzej Strużyna (członkowie Naukowego Koła Filmoznawców UO).