Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”
serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję pt:

Śmierć w zwierciadle humanistyki
16-19 kwietnia 2012, Poznań

Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka” uprzejmie informują, że w dniach 16-19 kwietnia 2012 roku w Poznaniu odbędzie się konferencja zatytułowana: „Śmierć w zwierciadle humanistyki”.

Będzie to już czwarte spotkanie z cyklu sympozjów, którego celem jest spojrzenie na zjawiska obecne w kulturze i sztuce przez pryzmat dyscyplin humanistycznych oraz próba konfrontacji tychże punktów widzenia.

Proponując Państwu udział w konferencji, zachęcamy do przemyślenia i ustosunkowania się do poniższych zagadnień:

 • Śmierć jako kwestia filozoficzna i religijna
 • Śmierć jako zjawisko kulturowe
 • Samobójstwo – humanistyka wobec tych, którzy podnieśli na siebie rękę
 • Umierający bohaterowie książek, filmów, obrazów…
 • Śmierć nie tylko ludzka
 • Morderstwo okiem badacza-humanisty
 • Kulturowe oswajanie śmierci
 • Śmierć w czasach nowych mediów
 • Popkultura śmierci
 • Rytualny wymiar śmierci
 • Neurocentryczne koncepcje śmierci
 • Śmierć a bioetyka
 • Konceptualizacja śmierci
 • Psychologia śmierci

Konferencja adresowana jest do studentów, doktorantów i specjalistów (również pozainstytucjonalnych) dyscyplin humanistycznych i pokrewnych: filologii polskiej, filologii słowiańskich, historii, filozofii, filmoznawstwa, teatrologii, historii sztuki, antropologii, socjologii, muzykologii, teologii, kulturoznawstwa oraz psychologii.

Prosimy o nadsyłanie propozycji wystąpień przewidywanych na 20 minut (tytuł oraz abstrakt – 20 zdań) do 19 lutego.

Lista przyjętych osób zostanie opublikowana na stronach Stowarzyszenia w ostatnim tygodniu lutego.

Szczegółowy plan konferencji zostanie przedstawiony na początku marca.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać, korzystając z formularza: Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy mają prawo do wyboru prac spośród nadesłanych zgłoszeń.

Opłacenie podróży do Poznania oraz noclegu spoczywa na instytucjach delegujących.

Planowane jest również wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Informujemy jednocześnie, że uczestnictwo w konferencji jest płatne.

Koszt uczestnictwa to 60 zł.

Wstęp (uczestnictwo bierne) na konferencję jest bezpłatny.

 

Kontakt:

Dominika Gapska, Instytut Filologii Słowiańskiej

tel. 663 171 731, dgapska@amu.edu.pl

Dawid Klimczak, Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”,

tel. 667 795 362, dawid.klimczak@nowahumanistyka.pl

www.nowahumanistyka.pl