Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego i Muzeum Farmacji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Muzeum Wsi Opolskiej oraz Fundacja Humanitas et Scientia zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. Lek roślinny – historia i współczesność. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja w Dusznikach Zdroju, w Hotelu Jarzębina.

Zapraszamy do przygotowania referatów poświęconych następującym problemom badawczym:

  • Wiedza o leku roślinnym w dawnej medycynie i farmacji (do początków XIX w.).
  • Badania nad lekiem roślinnym w medycynie i farmacji uniwersyteckiej od początków XIX w. do czasów współczesnych.
  • Lek roślinny w lecznictwie ludowym Europy – na podstawie badań historycznych, etnograficznych i kulturoznawczych.
  • Lek roślinny we współczesnych praktykach paramedycznych w Europie – medycyna komplementarna i alternatywna XIX-XXI w. oparte na stosowaniu surowców europejskich i pozaeuropejskich.
  • Perspektywy stosowania leku roślinnego we współczesnej medycynie klinicznej – w opiniach lekarzy, aptekarzy i pacjentów.
  • Metody produkcji i sposoby przechowywania surowców i produktów roślinnych – prezentacja kolekcji muzealnych, zbiorów etnograficznych, skansenów itp.

Konferencja naukowa w Dusznikach zainicjuje interdyscyplinarny program badań nad wybranymi problemami z zakresu historii farmakognozji, ujmowanymi w szerokim kontekście historyczno-kulturowym. Planujemy wydanie pod auspicjami Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nowej serii wydawniczej, w której będą systematycznie publikowane wyniki naszych badań. Zapraszamy do udziału w konferencji farmaceutów, w tym szczególnie prowadzących badania w zakresie farmakognozji, historyków medycyny i farmacji, etnologów, etnografów, antropologów kultury i kulturoznawców, badaczy współczesnych zjawisk społecznych (takich jak np. współczesne mody kulturowe, styl życia, recepcja społeczna wzorców czerpanych z kultur pozaeuropejskich, New Age, problemy komunikacji międzykulturowej w odniesieniu do problemów zdrowia i choroby). Do udziału zapraszamy także lekarzy, zainteresowanych problematyką leku ziołowego, historią terapii i jej współczesnymi aspektami, związanymi z ziołolecznictwem.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres mailowy Muzeum Farmacji AM we Wrocławiu (katarzyna.sudol@am.wroc.pl) oraz w wersji papierowej, z odręcznym podpisem autoryzującym dokonanie rezerwacji noclegów i udziału w bankiecie, na adres tej samej placówki (Muzeum Farmacji, ul. Kurzy Targ 4; 50 – 103 Wrocław). Organizatorzy nie odpowiadają finansowo za dokonane przez osoby zgłaszające się i autoryzowane podpisem rezerwacje noclegów, które należy potwierdzić bezpośrednio w hotelu najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia konferencji.

Do programu konferencji prosimy zgłaszać wystąpienia o objętości 6 stron, przewidzianych do wygłoszenia w ciągu 20 minut. Pełne wersje referatów, o objętości od 10 do 30 stron, należy przesłać w terminie do 1 września 2012. Komitet Organizacyjny Konferencji zastrzega sobie, że do publikacji zostaną skierowane wyłącznie te artykuły, które uzyskają pozytywną opinię recenzenta i zostaną prawidłowo przygotowane przez autorów pod względem merytorycznym i edytorskim. Opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, przeznaczoną na wynajęcie sali, serwis kawowy i dofinansowanie kosztów druku, należy wpłacić do 1 maja 2012 na konto Fundacji Humanitas et Scientia, podane w II komunikacie zjazdowym. Opłaty za noclegi i wyżywienie pokrywają Państwo bezpośrednio w hotelu, który wystawi za nie faktury. Cena noclegów w hotelu Jarzębina wynosi: Pok. 1 osobowy (ze śniadaniem) 140 zł. Pok. 2 osobowy (ze śniadaniem) 90 zł. Można zarezerwować także w recepcji hotelu obiad (cena 40 zł) i kolację (cena 25 zł). Rezerwację udziału w bankiecie (cena 60 zł) proszę zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Karta zgłoszeniowa jest dostępna TUTAJ.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. Bożena Płonka-Syroka Prof.AM/Prof. PAN Mgr Andrzej Syroka

Zakład Humanistycznych Nauk Wydz.Farm.AM. Muzeum Farmacji AM we Wrocławiu

Członek Komitetu Organizacyjnego:

Mgr Katarzyna Sudoł (Muzeum Farmacji AM)

mail: katarzyna.sudol@am.wroc.pl