Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

KOLOR W KULTURZE

 

Konferencja naukowa „Kolor w kulturze” – organizowana przez sknK UMCS –  jest już piątą konferencją z cyklu spotkań naukowych dotyczących zagadnień współczesnej kultury.

Pierwsza konferencja  „Podróże – nie tylko w czasie i przestrzeni” zorganizowana w 2005 roku i rozpoczęła cały cykl konferencji organizowanych przez nasze Koło. Efektem tej konferencji i zorganizowanej w 2006 roku konferencji pt. „Człowiek wobec problemów współczesności” był pierwszy tom pokonferencyjnego wydawnictwa pt. Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze (2006).

Obecna konferencja a także materiały zebrane z dwóch poprzednich konferencji: „O obrazach w kulturze” (2007) i „Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze” (2008) zaowocują drugim tomem naszego wydawnictwa.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów oraz młodych naukowców nauk humanistycznych i artystycznych.

Proponujemy następujące kręgi tematyczne:

  1. Kolor w języku – znaczenie, funkcja i symbolika kolorów w języku;
  2. Kolor w literaturze – semiotyka koloru, funkcje koloru w różnych gatunkach poetyckich i prozatorskich;
  3. Kolor w obrazie – operowanie kolorem w filmie, komiksie, malarstwie, tatuażu, „street art” itp.;
  4. Kolor w kulturze materialnej – rola koloru w architekturze, przedmiotach sztuki użytkowej itp.

 

Konferencja odbędzie się 26 maja 2011 roku, zatem obowiązują następujące terminy:

  1. Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktem do 15 maja 2011 roku
  2. Termin nadsyłania artykułów do druku do 30 czerwca 2011 roku

Konferencja odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMCS ul. Pl. Marii Curie –Skłodowskiej 4, 20 – 031 Lublin (dokładniejsze informację na plakatach).

 

ZGŁOSZENIE

Poniższe dane należy skopiować, wypełnić i odesłać zgłoszenie na nasz adres e-mail z dopiskiem „Kolor w kulturze – zgłoszenie” w tytule wiadomości)


Imię i nazwisko:

Uczelnia i instytut:

Rok studiów i ich rodzaj:

Reprezentowane koło naukowe:

Kontakt (e-mail, telefon, adres do korespondencji):

 

Tytuł referatu:

Abstrakt:

Dziedziny i subdziedziny, które obejmuje referat: