Zakład Kultury Polskiej  Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

Wójt Gminy Hańsk  oraz  Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku

zapraszają na sesję naukową

Z badań nad kulturą ludową okolic Hańska

13 marca  (niedziela)  2011 r.   godz. 10.00

Hańsk

Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku (ul. Osiedlowa 6)

Program sesji:

godz.  1000–1115

Marek Kopieniak – Wójt Gminy Hańsk

Ariel Struski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku

Wiesław Holaczuk – Starosta Włodawski

Jan Adamowski – Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

Agnieszka Kościuk, Mariola Tymochowicz – Badania terenowe nad kulturą ludową okolic Hańska
prowadzone przez Zakład Kultury Polskiej UMCS w czerwcu 2010 roku

*****

godz.  1115–1245

mgr Karolina Koziura (doktorantka UMCS),  Oblicza wielokulturowości w perspektywie wschodniego pogranicza

prof. dr hab. Jan Adamowski (UMCS),  Nadbużańskie sacrum

mgr Marek Bem (Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie),  Bez wątpienia Włodawa jest moją Małą Ojczyzną

mgr Andrzej Ner (doktorant UMCS),  Koloniści niemieccy wyznania ewangelickiego na terenie powiatu włodawskiego

mgr Kamila Węglarska (doktorantka UMCS),  Polesie jako marka – możliwości promocji regionu

przerwa  15 min.

godz.  1300–1430

dr Marta Wójcicka (UMCS),  Opowieści wierzeniowe z okolic Hańska

mgr Magdalena Wójtowicz (doktorantka UMCS),  Elementy magiczne w roku obrzędowym okolic Hańska

mgr Jolanta Pawlak-Paluszek (Starostwo Powiatowe w Chełmie), Rola amatorskich zespołów artystycznych
w podtrzymywaniu tradycji ludowych gminy Hańsk

mgr Agnieszka Szokaluk-Gorczyca (doktorantka UMCS),  Charakterystyka zabytkowych cmentarzy okolic Hańska
na tle Polesia Lubelskiego

mgr Agnieszka Kościuk (UMCS),  Żniwa i dożynki – na podstawie przekazów z okolic Hańska

mgr Paweł Królikowski,  Rybołówstwo we wsi Osowa

przerwa  15 min. – poczęstunek

*****

Komunikaty studentów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie

(uczestników terenowego obozu badawczego w okolicach Hańska w czerwcu 2010 r.)

godz.  1500–1615

Paulina Januszewska, Aneta Skiba,  Wierzenia i zwyczaje związane z palmą wielkanocną

Marzena Badach,  Wigilia Bożego Narodzenia

Iwona Szymanowska,  Od Bożego Narodzenia do Trzech Króli – wybrane zagadnienia

Dorota Dzierżek,  Lecznictwo ludowe

Jakub Nowak,  Wierzenia i zwyczaje związane z pszczołami

Bartosz Kołtonowski,  Wokół tradycyjnego pożywienia

Paweł Skóra – Prezentacja dokumentacji fotograficznej

*****

Dyskusja i podsumowanie