Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Kolor w kulturze”.