Dostaliśmy informację na temat prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną rekrutacji wolontariuszy do programu GLEN. W programie tym młodzi Europejczycy wyjeżdżają na 3-miesięczne staże do afrykańskich organizacji pozarządowych, a po powrocie wykorzystują zdobyte doświadczenie w działaniach edukacyjnych.

W 2012 odbędą się staże w Etiopii, Kenii i Tanzanii. Ich tematyka dotyczy energii odnawialnej, public relations, ochrony środowiska, filmu, fotografii, rzemiosła i zarządzania (dokładne opisy w poście). Informacja skierowana do studentów różnych kierunków.