Informacja na temat przebiegu ostatniego spotkania sknK.