8 marca 2011 roku o godzinie 15:00 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbędzie się trzecia edycja spotkań naukowych „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy”.