Informacje ogólne Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kolor w kulturze” jest piątą konferencją z cyklu spotkań naukowych dotyczących zagadnień współczesnej kultury organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS. Pierwsza konferencja „Podróże – nie tylko w czasie i przestrzeni” zorganizowana w 2005 roku i rozpoczęła cały cykl konferencji organizowanych przez nasze Koło. Efektem tej konferencji i zorganizowanej w 2006 […]