Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS ma zaszczyć być współorganizatorem Festiwalu Kultury Ulicznej, którego pomysłodawcami są Michał Gwiazdowski (nasz wieloletni znajomy i aktywny animator kultury) oraz Monika Wołos (była przewodnicząca naszego koła, która obecnie przewodniczy Studenckiemu Samorządowi Wydziału Humanistycznego).