Wpisujcie tu tematy (robocze i już dopracowane) swoich wystąpień na „Kolor w kulturze”.