„Head Field Manager of Trip Departament and Group Organizator” presents: co się działo na ostatnim spotkaniu. A emocje sięgały szczytów!