Aktualna lista członków Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców UMCS (sknK) na rok akademicki 2009/2010.