Przydałoby się zamieścić notkę o tym, czemu poświęcone było ostatnie spotkanie koła. Teraz jeszcze pamiętamy, że odbyło się one na dzien przed konferencją, także miało monolit na temat przewodni,ale za rok kto to będzie pamiętał…

Poza tym ustaliliśmy coś bardzo ważnego: termin ostatniego spotkania sknK w tym roku akademickim. Tym wyjątkowym dniem, bo z jednej strony będziemy się cieszyć, a z drugiej smucić, jest 15 czerwca, godz. 15:00. Jeszcze nie znane jest miejsce, czy będzie to nasza tajna kwatera w podziemiach uniwersytetu czy jakiś bunkier na powierzchni :) Szczegóły zostaną podane później. Proszę wszystkich o zaklepanie sobie tego popołudnia, gdyż wymagana jest obecność wszystkich członków sknK!

Co się jeszcze działo na spotkaniu? Ustaliliśmy, że trzeba rano zamówić projektor, gdyż w toku przygotowań został, gdzieś zagubiony (jak się później okazało Chatka Żaka miała własny), przyjść wcześniej i przygotować salę, kupić wodę i ciastka.

Natalia przedstawiła pomysł na nowy projekt sknK – wyjazd do Rzymu. Ustaliliśmy, że dotyczyłby on około 10 członków koła.

Spotkanie trwało długo, gdyż omawialiśmy jeszcze swoje referaty na konferencję. Dziękujemy Pani dr. M. Wójcickiej za cenne wskazówki.