To było wydarzenie!

8 marca, w Dzień Kobiet, w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się kolejne spotkanie z serii „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy”. Sesję naukową zorganizowało Studenckiej Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS działające przy Instytucie Kulturoznawstwa w Lublinie. Tematem przewodnim były „Normy i wartości w kulturze tradycyjnej„. Zamierzeniem organizatorów była próba określenia zmian jakie nastąpiły w sferze aksjonormatywnej kultury tradycyjnej na przestrzeni pięciu wieków i rozpoznanie uwarunkowań determinujących jej współczesny stan.

Autorka zdjęcia: Barbara Hołub

Po oficjalnym powitaniu ze strony wiceprzewodniczącego sknK Adama Orlika, rozpoczęły się obrady plenarne. Zaproszono trzech wybitnych znawców tej tematyki: prof. dr hab. Grzegorza Jawora z Zakładu Historii Gospodarczej, prof. zw. dr hab. Józefa Styka z Zakładu Socjologii Wsi i Miasta i dr Katarzynę Smyk z Zakładu Kultury Polskiej, która wystąpiła w zastępstwie prof. dr hab. Jana Adamowskiego. Spotkanie rozpoczął prof. G. Jawor wystąpieniem na temat „Elity w opinii wiejskiej w XV-XVIII wieku”, później wystąpił prof. J. Styk z „Systemami aksjonormatywnymi mieszkańców współczesnej wsi polskiej” a dr K. Smyk zaprezentowała wybrane „Zakazy i nakazy w kulturze tradycyjnej„. Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja. Poruszano sprawy m.in. przemian moralności w społeczeństwach wiejskich, przyszłości zawodu rolnika oraz podjęto próbę rozwikłania czym zajmowała się dawny urząd „mistrza wieśniaków”. Dyskusja była tak pasjonująca, że sesja zakończyła się dopiero przed godziną 18.00.

Autorka zdjęcia: Barbara Hołub

Na zakończenie spotkania prelegenci otrzymali pamiątkowe obrazy, zapowiadające poszczególne referaty, specjalnie namalowane na „Czasopryzmat” przez Katarzynę Wójcik. Unikatowe prezenty sprawiły im wielką radość, z czego się bardzo cieszymy :)

Sesja naukowa cieszyła się dość dużym zainteresowaniem, sala wypełniona była prawie że do ostatniego miejsca.  Spotkanie zostało utrwalone na filmie, który niedługo będzie można zobaczyć na stronie sknK.