29 lutego 2012 roku studenci kulturoznawstwa UMCS spotkali się z uczniami klas III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem. Podczas spotkania zaprezentowano inicjatywy podejmowane przez studenckie koła naukowe, a także przedstawiono ofertę edukacyjną Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. SknK i Teatr TIK reprezentowały: Natalia Weremczuk i Paulina Błuszko.