Znacie tę książkę? Każdy kulturoznawca UMCS-u powinien ją mieć u siebie na półce :) Jest to monografia naukowa zatytułowana „Podróże w czasie i w przestrzeni. Szkice kulturoznawcze” pod red. M. Haponiuka, M. Wójcickiej i B. Wybacz, wydana w wyd. UMCS w 2008 roku. Jest to pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej przez sknK trzy lata wcześniej. Książka prezentuje rozmaitość zainteresowań młodych kulturoznawców. Mnogość inspiracji metodologicznych, antropologicznych i filozoficznych łączą oni z odwagą samodzielnego poszukiwania prawdy o współczesnej kulturze. Niejednokrotnie klasyczne tematy antropologii kulturowej (rytuał, mit, magia) przymierzają do najnowszych fenomenów kulturowych, jak współczesny teatr tańca, rodzimy kicz religijny, transgenderyzm czy cyborgizacja ludzkiego ciała. Autorzy pytają o kulturową mapę współczesnych metropolii i zachowane szczątki wiejskiej kultury tradycyjnej. Interesują ich zarówno podróże duchowe społeczeństw plemiennych, jak i fenomeny współczesnej kultury popularnej. Opisują muzułmańskie mniejszości w Chinach, relacje polsko-cygańskie i tragiczne dzieje Kosowa. Teksty te są świadectwem ciekawości świata, zadziwienia nad kulturową nieoczywistością, a także dowodem poznawczej pasji i badawczej pomysłowości.

Już w grudniu tego roku ukaże się drugi tom zatytułowany „Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze”, a w pierwszym kwartale 2013 roku mamy nadzieję, że zostanie wydany trzeci – „Kolor w kulturze – semantyka i funkcje”. Będzie to pokłosie kolejnych, zorganizowanych przez koło w  2008 i w 2011 r. konferencji naukowych: „Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze” i „Kolor w kulturze”. W tomach zostały zamieszczone także artykuły doktorantów Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. Publikacje były redagowane przez członków Koła (Barbarę Hołub, Bartosza Kołtonowskiego, Monikę Wołos) oraz opiekuna – dr Martę Wójcicką.

Zapraszamy do lektury :)