Na rok akademicki 2011/2012 sknK UMCS zaplanowało następujące przedsięwzięcia:
  • Monografia „Podróże – nie tylko w czasie i przestrzeni”, t. 2 –  jest to kontynuacja zapoczątkowanej w 2008 roku serii wydawniczej. Będzie to pokłosie dwóch, zorganizowanych przez koło konferencji naukowych: „Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze” (2008) i „Kolor w kulturze” (2011). W tomie zostaną zamieszczone także artykuły doktorantów Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. Publikacja będzie redagowana przez członków Koła (Barbarę Hołub, Bartosza Kołtonowskiego, Monikę Wołos) oraz opiekuna – dr Martę Wójcicką, a recenzowana będzie przez pracowników naukowych Instytutu Kulturoznawstwa UMCS.
  • Inscenizacja teatralna zatytułowane: „Dzieje Gnijącej Panny Młodej” (sekcja teatralna SKNK – Teatr Instytutu Kulturoznawstwa TIK). Celem realizacji spektaklu jest kultywacja oraz promocja tradycji teatrów alternatywnych Lublina w środowisku uniwersyteckim oraz zachęcenie studentów Wydziału Humanistycznego UMCS do aktywnych działań artystycznych o podłożu teatralnym.
  • Projekt teatralno-filmowy, dotyczący poezji rosyjskojęzycznej lat siedemdziesiątych XX wieku (sekcja teatralna SKNK – Teatr Instytutu Kulturoznawstwa TIK, przy współpracy z Teatrem Jasnym). Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spektaklu teatralnego opartego na poezji rosyjskojęzycznej, jak również nakręcenie filmu promującego zarówno wyżej wymienioną lirykę, jak i zacieśnianie kontaktów pomiędzy Lubelszczyzną a krajami byłego Związku Radzieckiego.
  • Promocja drugiego tomu monografii „Podróże – nie tylko w czasie i przestrzeni”, t. 2 w formie konferencji, na której zostaną zreferowane wybrane, opublikowane w tomie, artykuły.
  • Wigilia Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, czyli spotkanie pracowników i studentów Instytutu Kulturoznawstwa, organizowane od wielu lat głównie przez sknK, lecz z aktywnym udziałem sknFiE. Celem spotkania jest integracja pracowników i studentów przy wspólnym, przygotowanym przez członków SKNK, posiłku. Spotkanie składa się z dwóch części: przedstawienia teatralnego i koncertu.
  • Przeprowadzenie zbiórki odblasków dla potrzeb dzieci gruzińskich, poprzez nawiązanie współpracy z lubelskim wolontariatem. Celem akcji jest poprawienie warunków bezpieczeństwa na drogach Gruzji ze szczególnym uwzględnieniem, poprawy bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.