Na rok 2011 sknK UMCS zaplanowało następujące przedsięwzięcia:

  1. Wigilia Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, czyli spotkanie pracowników i studentów Instytutu Kulturoznawstwa organizowane od wielu lat głównie przez sknK, lecz z aktywnym udziałem sknFiE. Celem spotkania jest integracja pracowników i studentów oraz wspólny posiłek przygotowywany własnym nakładem. Oprócz tego studenci przygotowują część artystyczną, która z roku na rok jest coraz bardziej rozbudowywana i przyjęła formę: przedstawienie teatralne i koncert wokalno-muzyczny. Wigilia Instytutu Kulturoznawstwa UMCS odbywa się zazwyczaj w połowie grudnia.
  2. Udział w badaniach naukowych, będących częścią projektu, prowadzonego przez pracowników Zakładu Kultury Polskiej UMCS (prof. Jan Adamowski, dr Marta Wójcicka), obejmujących pięć jednodniowych wyjazdów terenowych w Woli Osowińskiej. Celem badań jest zebranie informacji na temat „Tradycje kulinarne południowego Podlasia”, które zostaną zaprezentowane podczas corocznych popularnonaukowych konferencji w Woli Osowińskiej.
  3. III Cykl Spotkań Naukowych „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy”. Projekt odnosi się do szerokiego kręgu kulturowego, choć kierowany głównie do środowiska studenckiego. W roku 2009 zrealizowany został I cykl, który okazał się sukcesem. W roku 2011 planujemy jego dalszą realizację, na którą składać się będą wykłady naukowe i wystąpienia prelegentów z różnych ośrodków naukowych na tematy związane z zagadnieniem pojmowania czasu i kultury w różnych dziedzinach sztuki. Wykłady będą wspierane poprzez późniejsze panele dyskusyjne i dyskusje otwarte.
  4. Udział członków sknK UMCS w konferencji Pamięć jako kategoria rzeczywistości społeczno-kulturowej organizowanej w Baranowie Sandomierskim przez Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS i Zakład Socjologii Wsi i Miasta Instytutu Socjologii UMCS w dniach 6–10 czerwca 2011 roku.
  5. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kolor w kulturze współczesnej”.
  6. Kontynuacja zapoczątkowanej w 2008 roku serii wydawniczej pod tytułem „Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni”, w której zostaną opublikowane artykuły zaprezentowane podczas ubiegłorocznych i planowej na ten rok konferencji.