Konferencja pt. "Droga w języku i kulturze"

Konferencja pt. "Droga w języku i kulturze"

Celem konferencji jest próba interdyscyplinarnego przedstawienia językowo-kulturowego obrazu drogi oraz homo viator – człowieka w / na drodze.

W dniach15 – 16 listopada 2010 w Lublinie, a dokładniej na UMCS odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Droga w języku i kulturze” organizowana przez Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS.

Oczywiście kulturoznawcy, a zwłaszcza kulturoznawcy z sknK nie mogą przejść obok tego wydarzenia obojętnie – nie dość, że będziemy na poszczególnych wystąpieniach, to niektórzy z nas pomogą w organizacji konferencji.

SknK przyłącza się do zaproszenia organizatorów – zachęcamy wszystkich do uczestnictwa lub chociaż do wysłuchania ciekawych wystąpień. Po więcej informacji odsyłamy tutaj.