Poniżej znajduje się aktualna lista członków Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców UMCS (sknK) na rok akademicki 2010/2011. Aby utrzymać porządek i traktować sprawiedliwie zarówno pełnoprawnych członków, jak i osoby współpracujące z sknK, kategoria „Osoby ubiegające się o członkostwo” nie będzie tutaj publikowana (tylko tutaj). Poniższa lista będzie ulegać aktualizacji.

Zarząd koła:

 • Prezes sknK: Bartosz Kołtonowski
 • Zastępca prezesa sknK: Adam Orlik
 • Sekretarz sknK: Katarzyna Wójcik
 • Skarbnik sknK: Iwona Szymanowska
 • Webmaster sknK: Barbara Hołub

Członkowie koła:

 • Dorota Maria Dzierżek
 • Jadwiga Kamińska
 • Małgorzata Makowska
 • Katarzyna Dmitruk
 • Barbara Chomiuk
 • Jakub Nowak
 • Jadwiga Kamińska
 • Patrycja Małek
 • Marcin Górniak
 • Magdalena Anna Cichy
 • Adam Pasieczny
 • Natalia Weremczuk
 • Paulina Błuszko
 • Marta Borowiec