Poniżej znajduje się aktualna lista członków Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców UMCS (sknK) na rok akademicki 2009/2010. Warto zwrócić uwagę na słowo „aktualna”, ponieważ w bieżącym roku nasz Statut uległ drobnym modyfikacjom. Aby utrzymać porządek i traktować sprawiedliwie zarówno pełnoprawnych członków, jak i osoby współpracujące z sknK, pojawiła się kategoria „Osoby ubiegające się o członkostwo”, która nie będzie tutaj publikowana. Oznacza to, że poniższa lista będzie ulegać aktualizacji.

Zarząd koła:

 • Prezes sknK: Adam Orlik
 • Zastępca prezesa sknK: Iwona Szymanowska
 • Sekretarz sknK: Katarzyna Wójcik
 • Skarbnik sknK: Monika Wołos
 • Webmaster sknK: Bartosz Kołtonowski

Członkowie koła:

 • Dorota Maria Dzierżek
 • Jola Goździk
 • Małgorzata Makowska
 • Sławomir Niemiec
 • Jakub Nowak
 • Jadwiga Kamińska