Czasopryzmat 2011 - Plakat

Czasopryzmat - Plakat

8 marca 2011 roku o godzinie 15:00 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbędzie się trzecia edycja spotkań naukowych „Czasopryzmat życia, czyli o kulturze z perspektywy współczesnego jej twórcy”.

Projekt odnosi się do szerokiego kręgu kulturowego, choć kierowany głównie do środowiska studenckiego, przedstawicieli różnych wydziałów i specjalności. W roku 2009 zrealizowany został I cykl, który okazał się sukcesem. W bieżącym roku akademickim realizujemy jego kolejną edycję, na którą składać się będą wykłady naukowe i wystąpienia prelegentów z różnych ośrodków naukowych na tematy związane z zagadnieniem pojmowania czasu i kultury w różnych dziedzinach sztuki. Wykłady będą wspierane poprzez późniejsze panele dyskusyjne oraz publikacje.

Najbliższe spotkanie poświęcone jest „Normom i wartościom w kulturze tradycyjnej”, zaś swoje referaty wygłoszą:

prof. dr hab. Grzegorz Jawor: „Elita a opinia wiejska w XV-XVIII wieku”
prof. zw. dr hab. Józef Styk: „Systemy aksjonormatywne mieszkańców współczesnej wsi polskiej”
prof. dr hab. Jan Adamowski: „Nakazy i zakazy w kulturze tradycyjnej”

Organizatorem spotkania naukowego jest Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców UMCS. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, a także pracowników naukowych do wzięcia czynnego udziału w dyskusji, ponieważ będzie ona dołączona do planowanej przez nas publikacji z tego naukowego spotkania.

Na tę specjalną okazję zostały przygotowane trzy unikatowe plakaty, namalowane na płótnie farbą olejną przez uzdolnioną artystycznie Katarzynę Wójcik, naszą koleżankę z Koła Kulturoznawców . Na każdym z nich znajduje się zapowiedź innego wystąpienia. Zachęcamy do rozglądania się na Wydziale Humanistycznym za tymi wspaniałymi pod względem treści i formy obrazami. :)

Aktualizacja

Niestety z powodu pilnego wyjazdu prof. dr hab. Jan Adamowski nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Zastąpi go dr Katarzyna Smyk, adiunkt w Zakładzie Kultury Polskiej na Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. Temat wystąpienia pozostaje bez zmian: „Nakazy i zakazy w kulturze tradycyjnej„. Zapewniamy, że będzie równie interesująco. :)