W styczniu 2012 r. z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców UMCS ukazała się monografia naukowa „Podróże nie tylko w czasie i przestrzeni. Szkice kulturoznawcze. Przestrzeń magiczna we współczesnej kulturze” pod redakcją Barbary Hołub, Bartosza Kołtonowskiego, Moniki Wołos i Marty Wójcickiej. Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS i jest to druga część serii poświęconej zagadnieniom związanym z przestrzenią i czasem we współczesnej kulturze.