Celem konferencji jest spojrzenie na zjawiska obecne w kulturze i sztuce przez pryzmat dyscyplin humanistycznych oraz próba konfrontacji tychże punktów widzenia.