Plan pracy Studenckiego Koła Naukowego Kulturoznawców UMCS na rok 2011/2012.