Ustalamy datę pierwszego powakacyjnego spotkania sknK.