Informacja o najbliższym spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego UMCS w nowym roku akademickim (2011/2012).